On-line Den se Science on Stage 2020

21. 11. 2020 vás zveme na online Den se Science on Stage, na kterém se můžete seznámit s tím, co Science on Stage nabízí, seznámit se s úspěšnými českými projekty a vyzkoušet si i ukázky dílen, které povedou bývalí reprezentanti ČR na mezinárodních festivalech Science on Stage. Podrobné informace budeme zveřejňovat postupně.

Čeká nás jedna zvaná přdnáška, jeden zahraniční workshop a dílny vedené českými účastníky předchozích festivalů Science on Stage.

Protože příští mezinárodní festival Science on Stage, který je největším evropským setkáním učitelů přírodních věd, se bude konat v březnu 2022 v Praze, hledáme české učitele, kteří nás na něm budou reprezentovat. Hledáme učitele, kteří chtějí zažít úžasné čtyři dny plné pokusů a inspirace.

Na festivalu se sejde přes 400 učitelů z více než 30 zemí, aby si navzájem předvedli své vyzkoušené projekty, pokusy a nápady do výuky. Za dvacet let existence Science on Stage patřili čeští účastníci festivalů vždy k těm nejlepším, kteří se účastnili a odjížděli nejen s řadou ocenění, ale přiváželi spoustu nových nápadů a navázali mnohá nová přátelství.

Přihlásit se na seminář.

Seminář je akreditovaný u MŠMT.

VĚDA NA SCÉNĚ: FOR TEACHERS FROM TEACHERS

 

Co je Science On Stage

Věda na scéně 2009-11

Věda na scéně 2012-13

Věda na scéně 2014-15

Věda na scéně 2016-17

Věda na scéně 2018-19

 

Science On Stage - Europe

 

Výkonný výbor SonS ČR:
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK)
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
(MFF UK)
Mgr. Jana Bittnerová (iQpark/iQlandia)

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Partneři projektu:
MFF UK Praha
iQpark/iQlandia

 

Finanční podpora:
MFF UK Praha
Jednota českých matematiků a fyziků