Co je Věda na scéně -Science on Stage

Science on Stage, nebol-li Věda na scéně, je mezinárodní projekt, který je zaměřený především na učitele přírodních věd na základních a středních školách, ale v posledních letech se zaměřuje i na učitele z předškolních vzdělávacích zařízení. V současné době se ho účastní 27 zemí, především evropských.

Jedním z hlavních cílů je navazování kontaktů mezi učiteli z různých evropských zemí a sdílení zkušeností. Neméně důležité je vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a škol se špičkovými odborníky, vědeckými pracovišti a průmyslem. Projekt je pokračováním a rozšířením projektu Physics on Stage (Fyzika na scéně), který začal v roce 1999.

Projekt probíhá v jedno až tříletých cyklech. V rámci každého cyklu probíhají nejdříve národní akce. Vyvrcholením každého cyklu je mezinárodní festival, na kterém se setkávají vybraní reprezentanti ze všech zúčastněných zemí

Festival je vlastně několikadenní mezinárodní „veletrh nápadů“ (jednotliví účastníci mají přidělené své stánky, na kterých předvádějí své dovednosti) doplněný dílnami, ukázkovými hodinami, přednáškami a pódiovými vystoupeními i kulturním a společenským programem.

Historie Vědy na scéně - Science on Stage

Projekt je pokračováním a rozšířením projektu Fyzika na scéně - Physics on Stage, který začal v roce 1999.

Fyzika na scéně - Physics on Stage (PoS)

Projekt začal v roce 1999.

PoS 1
První mezinárodní festival se konal v roce 2000 v CERNu v Ženevě a zúčastnilo se ho více něž 500 učitelů z 22 zemí.

PoS 2
Druhý mezinárodní festival se konal v roce 2002 v ESA v Noordwijku.

PoS 3
Třetí mezinárodní festival se konal v roce 2003 v ESA v Noordwijku.

Věda na scéně - Science on Stage (SoS)

Projekt Fyzika na scéně byl rozšířen na všechny přírodní vědy.

SoS 1
První mezinárodní festival se konal v roce 2005 v CERNu v Ženevě.
Mezinárodní festival očima české výpravy.

SoS 2
Druhý mezinárodní festival se konal v roce 2002 v ESFR/ILL v Grenoblu.

Od roku 2008 projekt běží bez finanční podpory Evropské komise.

SonS 1
První mezinárodní festival se konal v roce 2008 v Uranii v Berlíně.

SonS 2: Srdce a mozek vítězí
Druhý mezinárodní festival se konal v roce 2011 v Orestad Gymnasiu v Kodani a zúčastnilo se ho 350 učitelů z 27 zemí.
To nejlepší z festivalu přibližuje video "Highlights from Copenhagen 2011". Na tomto videu ukazuje v čase 2:38 Katka Lipertova své brouky a v čase 4:41 zahraje Ondráš Přibyla na optickou kytaru.

Česká účast

Česká republika se projektu účastní od jeho začátku a měla své reprezentanty na všech mezinárodních festivalech.

České reprezentační týmy pravidelně slavily úspěch a získaly řadu ocenění.

Na mezinárodním festivale v roce 2011 reprezentoval českou republiku tým devíti učitelů, kteří zvítězili na Národní soutěžní přehlídce, která se konala na jaře 2010 v libereckém iQparku.

O náš tým byl velký zájem ostatních účastníků, například Zdeňkovi Polákovi, který reprezentoval Českou republiku již na předchozích festivalech, ukazovalo několik zahraničních učitelů pokusy založené na tom, co on sám ukazoval v minulosti.

Náš tým slavil úspěchy i v roce 2011. Brouky a hejblata Katky Lipertové natáčelo několik televizních štábů (Video s Katkou Lipertovou na dánském serveru Ingenioren) a divadelní spolek ÚDiF získal za své pódiové vystoupení See the sound jednu z hlavních cen festivalu (více než dvouminutový záznam z úžasného pódiového vystoupení ÚDiFu).

Budoucnost Vědy na scéně - Science on Stage

Od roku 2008 běží projekt díky sponzorům a nadšení účastníků.

SonS 3: Posouvání hranic ve výuce přírodních věd
Mezinárodní festival se uskuteční 25.-28.4.2013 na hranicích Polska a Německa ve Slubici/Frankfurtu(Oderu).
Finále českého národního kola se uskutečnilo 1.-2.6.2012 v iQ Parku v Liberci. Podrobnosti viz soutěžní přehlídka.

 

VĚDA NA SCÉNĚ: POSOUVÁNÍ HRANIC VE VÝUCE PŘÍRODNÍCH VĚD

 

Co je Science On Stage

Soutěžní přehlídka

Mezinárodní festival

Pořadatelé

Kalendář

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Věda na scéně 2009-11

 

Science On Stage - Europe

 

 

Partneři projektu:
iQ park
Fyzikální sekce MFF UK
Profimedia (Pasco.cz)
Edufor (Vernier.cz)