Národní řídicí výbor Science on Stage

Předseda:

Zdeněk Drozd, KDF MFF UK Praha, zdenek.drozd@mff.cuni.cz

Členové:

Hana Bartková, VŠCHT Praha, Hana.Bartkova@vscht.cz

Jana Bittnerová, iQpark Liberec, bittnerova@iqpark.cz

Jiří Dolejší, ÚČJF MFF UK Praha, jiri.dolejsi@mff.cuni.cz

Leoš Dvořák, KDF MFF UK Praha, leos.dvorak@mff.cuni.cz

Renata Holubová, PřF UP Olomouc, holubr@prfnw.upol.cz

Jitka Houfková, KDF MFF UK Praha, jitka.houfkova@gmail.com

Jakub Jermář, Fyzweb (+ KDF MFF UK), jakub.jermar@mff.cuni.cz

Vladimír Kunz, Port ČT, vladimir.kunz@popularis.cz

Josef Trna, PF MU Brno, trna@ped.muni.cz

Zdeňka Kielbusová, KOF PF ZČU Plzeň, kielbus@kof.zcu.cz

 

VĚDA NA SCÉNĚ: POSOUVÁNÍ HRANIC VE VÝUCE PŘÍRODNÍCH VĚD

 

Co je Science On Stage

Soutěžní přehlídka

Mezinárodní festival

Pořadatelé

Kalendář

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Věda na scéně 2009-11

 

Science On Stage - Europe

 

 

Partneři projektu:
iQ park
Fyzikální sekce MFF UK
Profimedia (Pasco.cz)
Edufor (Vernier.cz)