Národní soutěžní přehlídka
Science on Stage – Věda na scéně

Národní soutěžní přehlídka Science on Stage – Věda na scéně úspěšně proběhla 1.-2.6.2012 v Libereckém iQparku. Byla spojená s Muzejní nocí, kterou navštívilo přes tisíc návštěvníků a mnozí z nich obdivovali i stánky s pokusy a divadelní vystoupení našich soutěžících. Podívejte se na fotografie z přehlídky v galerii Jaroslava Reichla.

Do jejího finále se probojovalo devatenáct soutěžních příspěvků, které přijelo předvést 24 učitelů přírodních věd a 14 žáků ze ZŠ Novolíšeňská v Brně. Na mezinárodní festival do Slubice/Frankfurtu(Oderu) bylo možné vybrat jen devět z nich.

Přehlídka očima jejího účastníka Jaroslava Reichla.

Seznam vítězů

Cena diváků

Cena Dětské poroty

Cena firmy Edufor (Vernier.cz)

Poděkování

Velké poděkování patří sponzorům, díky kterým se celá akce mohla uskutečnit:

Poděkování za poskytnutí důstojného prostředí pro uskutečnění přehlídky a zajištění zázemí pro soutěžící i porotu, patří iQparku.

Seznam finalistů

 

Název

Účastník

Obor

Škola

Typ

1

Co se to kolem nás vznáší?

Renata Rydvalová

 

Stánek

2

Fullereny

Zuzana Štauberová

Ch Z M Vv

ZŠ2

Stánek

3

Fyzika v knihovně

Zdeněk Rakušan
Pavel Jirman

F

ZŠ1, ZŠ2

Stánek

4

Hrátky s plasty

Václava Kopecká

F

Stánek

5

Chemie pro veřejnost

Jan Havlíček

Ch

ZŠ2, SŠ

Stánek

6

Jak se teplo naučilo pracovat

Pavel Konečný,
ÚDiF

F

Stánek

7

Jdeme na to od lesa

Renáta Flecknová
Lucie Šímová

Bi Ch F Z

Stánek

8

Jednoduché modely parních strojů

Vladislav Zubr

F

ZŠ1

Stánek

9

Leonardův most

Kateřina Lipertová

M F

ZŠ2

Stánek

10

Měření v elektrostatice

Zdeněk Šabatka

F

Stánek

11

Paulova Past a další elektrostatika

ÚDiF

F

SŠ, VŠ, odb. veř.

Stánek

12

Výsledky spolupráce ÚDiFu a ÚPT AV ČR

ÚDiF

F

 

Stánek

13

El. výkon a el. energie

Peter Žilavý

F

Dílna

14

Kouzlem k základům teorie informace

Daniel Lessner

Inf

Dílna

15

Experimenty s laserovými ukazovátky

ÚDiF

F

SŠ, odb. veř.

Dílna

16

Experimentmánia

Věra Bdinková
Věra Fabíková
a žáci ze ZŠ Novolíšeňská v Brně: Martin Sýkora, Milan Zajíček, Věra Fabíková, Ondřej Hladík, Zuzana Koláčková, Zuzana Plchotová, Barbora Poučová, Eva Procházková, Samuel Rusňák, Jakub Sklenák, Ondřej Tálský, Gábina Trávníčková, Vojtěch Urban, Michaela Veselá

F M

ZŠ1, ZŠ2

 Show

17

Magická fyzika

Jaroslav Reichl
Jaroslav Skala

F

 Show

18

Příběh žárovky

ÚDiF

F

ZŠ2

 Show

19

Všechny barvy duhy

ÚDiF

F

ZŠ až VŠ

 Show

Program pro veřejnost

Sobota 2.6.2012:
10:00 – 12:00 prezentace na stáncích pro veřejnost
13:00 – 17:00 pódiová vystoupení
18:15 – 18:30 slavnostní vyhlášení výsledků
18:30 – 22:00 prezentace na stáncích a pódiová vystoupení v rámci Muzejní noci

Minulé kolo Národní soutěžní přehlídky.

Informační leták o Science on Stage – Vědě na scéně ke stažení (.pdf)

Program pro finalisty

Soutěžící, kteří přihlásili své příspěvky do kategorie Veletrh nebo Dílna / Ukázková hodina, budou mít k dispozici stůl („stánek“), na kterém budou své příspěvky předvádět.

Soutěžící, kteří přihlásili své příspěvky do kategorie Pódiové vystoupení, předvedou své příspěvky, v maximální délce 30 minut, v amfiteátru iQparku.

Program akce:

Pátek 1.6.2012:
16:00 – 19:00 příjezd účastníků do Liberce, ubytování, příprava stánků, volný program
19:00 – 20:00 společná večeře v Zámeckém sklepení
20:00 – 22:00 společná prohlídka iQparku, aktuální informace týkající se sobotního programu, příprava stánků

Sobota 2.6.2012:
8:00 – 9:00 příprava stánků
9:00 – 10:00 prezentace na stáncích pro porotu
10:00 – 12:00 prezentace na stáncích pro veřejnost

12:00 – 13:00 společný oběd v jídelně Jizerka
13:00 – 17:00 pódiová vystoupení
17:00 – 18:00 večeře - bagety
18:15 – 18:30 slavnostní vyhlášení výsledků
18:30 – 22:00 prezentace na stáncích a pódiová vystoupení v rámci Muzejní noci(opakování)
22:00 – 23:00 úklid stánků

Neděle 3.6.2012:
8:00 – 9:00 úklid stánků, odjezd

VĚDA NA SCÉNĚ: POSOUVÁNÍ HRANIC VE VÝUCE PŘÍRODNÍCH VĚD

 

Co je Science On Stage

Soutěžní přehlídka

Mezinárodní festival

Pořadatelé

Kalendář

 

Kontakt: scienceonstage@seznam.cz

 

Věda na scéně 2009-11

 

Science On Stage - Europe

 

 

Partneři projektu:
iQ park
Fyzikální sekce MFF UK
Profimedia (Pasco.cz)
Edufor (Vernier.cz)